வணிகம்

சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரனுக்கு 400 ரூபாய் அதிகரிப்பு.

by Admin / 20-05-2024 09:57:12am

சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரனுக்கு400 ரூபாய் அதிகரிப்பு.. ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் 50 ரூபாய் அதிகரித்து 6,900 ஆகவும் ஒரு சவரன் 55,200 ரூபாய் ஆகும். ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் 7,370 ரூபாயாவும் ஒர...

மேலும் படிக்க >>

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 640 உயர்வு.

by Admin / 18-05-2024 10:32:47am

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 640 உயர்வு. ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 80 ரூபாய் அதிகரித்து 6850 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் 54 ஆயிரத்து 800 ரூபாய்க்கும் 24 கேரட் ஒரு கிராம் தங்க...

மேலும் படிக்க >>

இன்று ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 560 ரூபாய் உயர்வு

by Admin / 16-05-2024 10:07:23am

சென்னையில் ,இன்று ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 560 ரூபாய் உயர்வு .ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் 70 ரூபாய் அதிகரித்து 6795 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் 54 ஆயிரத்து 360 ரூபாய்க்கும் 24 கேரட் ஒரு கிராம் 7265 ரூபா...

மேலும் படிக்க >>

சென்னையில் தங்கத்தின் விலை மீண்டும் சவரனுக்கு 280 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது.

by Admin / 15-05-2024 09:55:26am

சென்னையில் தங்கத்தின் விலை மீண்டும் சவரனுக்கு 280 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. நேற்று 280 ரூபாய் சவரனுக்கு குறைந்த நிலையில் இன்று மீண்டும் அதிகரித்திருப்பது பெற்றோர்களை கவலையடைய செய்துள்ளது. ஒ...

மேலும் படிக்க >>

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 280 ரூபாய் குறைவு.

by Admin / 14-05-2024 09:58:00am

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 280 ரூபாய் குறைவு. ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் 35 ரூபாய் குறைந்து 690 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் 53 ஆயிரத்து 520 ரூபாய்க்கும் 24 கேரட் தங்கம் ஒரு கிராம் 7160 ரூப...

மேலும் படிக்க >>

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரனுக்கு 200 ரூபாய் குறைவு.

by Admin / 13-05-2024 03:52:47pm

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரனுக்கு 200 ரூபாய் குறைவு. ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் 25 ரூபாய் குறைந்து 6725 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் 53 ஆயிரத்து 800 ரூபாய்க்கும் 24 கேரட் ஒரு கிராம் தங்கம் 719...

மேலும் படிக்க >>

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 360 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது

by Admin / 10-05-2024 10:03:33am

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 360 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது.. ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் 45 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் 6660 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் 53280 ரூபாய்க்கும் 24 கேரட் ஒரு கிரா...

மேலும் படிக்க >>

சென்னையில் இன்று ,ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 120 ரூபாய் குறைவு.

by Admin / 09-05-2024 10:05:33am

சென்னையில் இன்று ,ஆபரண தங்கத்தின் விலை 120 ரூபாய் சவரனுக்கு குறைவு.. ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் 15 ரூபாய் குறைந்து 615 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் 52 1920 வரைக்கும் 24 கேரட் 100 கிராம் 7,085 ரூபாய்க்கு...

மேலும் படிக்க >>

இன்று சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 80 ரூபாய் குறைவு.

by Admin / 08-05-2024 09:59:14am

இன்று சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 80 ரூபாய் குறைவு. ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் 10 குறைந்து 630 ரூபாய் க்கும் ஒரு சவரன் 53 ஆயிரத்து 40 ரூபாய்க்கும் 24 கேரட் ஒரு கிராம் 7,100 ரூபாய்க்கும் ஒரு ...

மேலும் படிக்க >>

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 800 ரூபாய் குறைவு.

by Admin / 03-05-2024 10:06:45am

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 800 ரூபாய் குறைவு. ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் 100 ரூபாய் குறைந்து 615 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் 52 ,920 ரூபாய்க்கு 24 கேரட் ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் 7,0 85 ரூபாய்ஒ...

மேலும் படிக்க >>

Page 1 of 45