பூமியை நோக்கி மிக வேகமாக நெருங்கும் சிறுகோள்

by Staff / 26-10-2022 01:22:40pm
பூமியை நோக்கி மிக வேகமாக நெருங்கும் சிறுகோள்

"பைத்தான்' என்ற ராட்சத சிறுகோள் பூமியை நோக்கி மிக வேகமாக வருவதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். இந்த சிறுகோளின் சுற்றுப்பாதை சூரியனுக்கு அருகில் உள்ளதால், கிரேக்க புராணங்களில் வரும் சூரியக் கடவுளான ஹீலியோஸின் மகனின் பெயரான "பைத்தான்' என்ற பெயர் இதற்கு சூட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த ராட்சத சிறுகோளானது வருகிற 2028-ம் ஆண்டில் பூமிக்கு மிக அருகில் வர இருப்பதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். பூமிக்கு மிக அருகில் "பைத்தான்' ராட்சத சிறுகோள் கடந்து செல்ல உள்ளதால் இது "டெஸ்டினி பிளஸ்" என்ற விண்கலத்தின் கண்காணிப்பில் உள்ளது.

 

Tags :

Share via